2014-05-19

FIMA modernizuoja Kaišiadorių ir Jonavos elektros pastotes – baigiamas ilgalaikis LESTO projektas

Atgal į naujienų sąrašą

Bendrovė FIMA, nuo 2010 m. modernizuojanti Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriui LESTO priklausančias elektros pastotes, iki 2015-ųjų birželio pabaigos rekonstruos 14-os Kaišiadorių ir Jonavos rajonų elektros pastočių valdymo ir ryšių sistemas. Naujai įdiegtos modernios sistemos greičiau perduos duomenis apie elektros tinklo sutrikimus ir jų vietą. Tai leis dispečerinių darbuotojams operatyviau pašalinti gedimų priežastis ir greičiau atnaujinti elektros tiekimą gyventojams.

LESTO aptarnauja 1,609 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės ūkyje iš viso yra 930 vnt. 110/35 kV transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų. Nuo 2000-ųjų jos aktyviai modernizuojamos diegiant modernias valdymo ir ryšių sistemas. Tai leis pastotes sujungti į vieną bendrą, 2018 m. planuojamą įdiegti dispečerinį tinklą, kuris optimizuotų LESTO veiklą. Jonavos ir Kaišiadorių rajonų pastotės – paskutinės dar neatnaujintos.
 
FIMA Lietuvos pastočių modernizavimą bei ryšių atnaujinimą atlieka nuo 2006 m. LESTO pastotes –  nuo 2010 m. Per šį laikotarpį bendrovė modernizavo AB LESTO Šilalės, Kėdainių, Rokiškio, Prienų, Pakruojo, Vilniaus pastotes, baigia Kauno miesto ir rajono elektros pastočių valdymo sistemų ir duomenų perdavimo tinklo diegimo darbus. Atnaujinus Jonavos ir Kaišiadorių pastotes, FIMA įdiegti pastočių ir skirstomųjų punktų valdymo sistemos įrenginiai sudarys apie 11 proc. visų LESTO eksploatuojamų teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių.

„Tarp mūsų ilgalaikės veiklos strategijos iki 2020 m. tikslų išskiriamas klientų aptarnavimo efektyvumo kėlimas bei šiuolaikinių technologijų diegimas. Tad elektros pastočių atnaujinimas – dalis ilgalaikio plano įgyvendinimo. Pastotėse diegiamos modernios ir patikimos SCADA valdymo ir ryšių sistemos. Tokios per šiuos ir ateinančius metus bus įdiegtos ir Kaišiadorių bei Jonavos pastotėse. Pabaigus šiuos darbus, atnaujintos pastotės taps pamatu artimoje ateityje planuojamam vieningam dispečeriniam tinklui“, – sako Ligitas Bernatavičius, AB LESTO Pastočių eksploatavimo departamento direktorius.

FIMA projektų vadovo Valento Titarenkos teigimu, senos valdymo ir ryšių sistemos Jonavos ir Kaišiadorių pastotėse likusios dar nuo tarybinių laikų – neleidžia operatyviai teikti informacijos dispečeriams apie elektros sutrikimus, todėl nustatyti, kur ir koks tinkle gedimas, užtrunka. Daugiau laiko prireikia ir trikdžiams pašalinti. „Modernizavus pastotes, jos bus paruoštos jungti į LESTO numatomą bendrą dispečerinio valdymo sistemą. Ji padės centralizuotai nuotoliniu būdu valdyti tinklus, racionaliau paskirstyti išteklius ir užtikrinti kokybišką elektros tiekimą vartotojams“, - aiškina jis.

SCADA valdymo sistema – viena kertinių inžinerinių sistemų infrastruktūros objektuose, kuri renka ir analizuoja tinklo duomenis. Ja naudojasi didžioji dalis Lietuvos ir pasaulio elektros, vandens bei dujų tiekimo įmonių. „Automatizuotos SCADA valdymo ir ryšių sistemos apjungia duomenų surinkimo, atvaizdavimo bei valdymo procesus, užtikrina operatyvų duomenų perdavimą. Įdiegus modernias sistemas, bus užtikrinama nuolatinė elektros tinklo stebėsena, diagnostika, padidės tinklo valdymo bei veiklos efektyvumas, saugumas“, - sako V.Titarenka.

LESTO pastočių eksploatavimo departamento direktoriaus L. Bernatavičiaus teigimu, jau atnaujintų pastočių priežiūra tapo daug efektyvesnė ir elektros skirstymo bendrovei atsieina kur kas mažiau. Veiklos efektyvumo didinimas išliks bendrovės prioritetu ir artimiausiais metais, o išlaidų optimizavimas leis užtikrinti pakankamą investicijų į tinklo atnaujinimą ir modernizavimą lygį.