2013-05-10

„Fima“ specialistai vedė mokymus Valstybės sienos apsaugos tarnautojams

Atgal į naujienų sąrašą

Šių metų gegužės 6 - 10 dienomis bendrovės „Fima“ specialistai vaizdo stebėjimo sistemų administravimo žiniomis ir patirtimi dalinosi su Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarnautojais specialiuose mokymuose.

Mokymuose dalyvavo 12 pasieniečių iš VSAT Vilniaus, Varėnos, Lazdijų, Pagėgių ir Pakrančių apsaugos rinktinių.
Mokymų tikslas – prisidėti prie apsaugos sistemas tarnyboje prižiūrinčio personalo kvalifikacijos tobulinimo suteikiant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos šie tarnautojai galėtų taikyti savo darbe, taip užtikrindami Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno reikalavimus atitinkantį Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos lygį.

Mokymų metu, trukusių 40 akademinių valandų, „Fima“ specialistai apžvelgė daugelį su vaizdo stebėjimo sistemų veikimo principais, eksploatavimu ir priežiūra susijusių temų, pateikė praktines užduotis. Mokymų metu VSAT personalas įgijo reikiamų žinių ir įgūdžių informacijos technologijų srityje, reikalingų tarnyboje – tokių kaip darbas su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis, registrais, duomenų kaupimu, modernių sienos kontrolės priemonių, vaizdo stebėjimo ir kitos technikos naudojimu.

Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai padės tarnautojams greičiau ir efektyviau dirbti, automatizuoti atliekamus darbus, taupyti laiką, gauti reikalingą informaciją. Mokymų pabaigoje buvo organizuotas teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimas, sėkmingai išlaikiusiems testus išduoti baigimo pažymėjimai.

Šie mokymai yra 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vykdomo projekto „Valstybės sienos apsaugos tarnybos žinybos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-008/P1) dalis ir finansuoti Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.