2011-07-07

„Fima“ modernizuos geležinkelio mazgą strategiškai svarbiame Klaipėdos uoste

Atgal į naujienų sąrašą

Inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“ atliks Draugystės geležinkelio stoties Nemuno kelyno, esančiame Klaipėdos uoste, traukinių centralizuoto eismo valdymo sistemos projektavimo, statybos ir įrangos darbus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos padidinti uosto krovinių srautus bei pagerinti Klaipėdos uosto sąveiką su geležinkelių ir kelių transportu.

„Nemuno kelyno ir naujai statomo antrojo kelio elektrinė centralizacija (EC) prisidės prie Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumo didinimo. 2010 metais Lietuvos geležinkeliais buvo vežta 48,06 mln. tonų krovinių, tad planuojamas 5 mln. tonų padidėjimas, įvykdžius Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros projektus, prisidėtų prie bendro krovinių vežimų pajėgumo didinimo visos Lietuvos mastu“, – sakė AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto vadovas Egidijus Blekaitis.

Įrengiant elektrinės centralizacijos sistemą naujame antrajame geležinkelio kelyje ir Nemuno kelyne „Fima“ įdiegs automatizuotą geležinkelių eismo valdymo sistemą. Taip pat bus sukurtos sąsajos su esamais Draugystės geležinkelio stoties eismo valdymo įrenginiais. Šie atnaujinimai leis patenkinti augančią krovinių vežimo paklausą Klaipėdos jūrų uoste, taip pat sudarys sąlygas efektyviau panaudoti turimą transporto potencialą.

Darbus numatoma baigti 2014 metų rugsėjo mėnesį. Projektą planuojama finansuoti Europos Sąjungos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšomis.