2010-11-30

Svarbios žinios ir pavojaus signalai šiauliečiams – modernia sistema

Atgal į naujienų sąrašą

Šiaulių miesto gyventojai gali būti ramūs, kad pavojaus atveju bus perspėti ir operatyviai gaus reikiamą informaciją. Miesto savivaldybė įdiegė bene moderniausią šalyje gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą.

„Ties Šiauliais yra keli objektai, dėl kurių mūsų miestui itin svarbu būti pasirengus operatyviai perspėti gyventojus: Aukštrakiuose įsikūręs sąvartynas, netoli miesto – pavojingų atliekų deginimo įmonė, karinių oro pajėgų bazė, aktyvus geležinkelio mazgas, per kurį gabenami „Mažeikių naftos“ kroviniai – visa tai įpareigoja būti tinkamai pasirengus, jeigu reikėtų perspėti gyventojus apie pavojingą situaciją“, – sakė Šiaulių miesto savivaldybės meras Genadijus Mikšys. Pasak jo, iki šiol mieste buvo įdiegtos 23 senojo tipo sirenos.

„Iki šiol Šiauliuose buvo dar sovietmečiu sumontuotos elektromechaninės sirenos – jos galėdavo skleisti tik vieno tipo signalą – visiems žinomą sirenų kauksmą. Naudojantis tomis sirenomis neįmanoma perduoti svarbios informacijos, kaip elgtis gyventojams, negalima lengvai sukontroliuoti, ar visos sirenos išties suveikė, sudėtingas ir jų valdymas – daugelis iš jų paleidžiamos rankiniu būdu, be to, kai kurios sumontuotos savivaldybei nepavaldžiuose objektuose“, – sakė miesto meras.

Skirtingose miesto vietose, daugiausia ant mokyklų pastatų, buvo įdiegta 13 sirenų komplektų su radijo antenomis, garsiakalbiais ir valdymo įranga. Dar viena radijo ryšio antena ir centrinis valdymo pultas įrengtas savivaldybės civilinės saugos specialisto darbo vietoje.

„Tai, ko gero, pati moderniausia perspėjimo ir informavimo sistema Lietuvoje. Naujos sirenos gali skleisti tiek balsinius pranešimus, tiek įvairių tonų signalus, kurie praneša apie skirtingo pobūdžio įvykius: vienas signalas būtų, pavyzdžiui, cheminio pavojaus atveju, kitas – artėjant uraganui. Be to, bus galima transliuoti balso pranešimus realiu laiku – per bet kuriame taške įrengtą sireną, dalį jų arba per visas vienu metu. Bus galimybė leisti pranešimus SMS žinučių pagalba arba prisijungus prie valdymo pulto per kompiuterinį tinklą“, – sakė sistemą įdiegusios intelektualių inžinerinių sprendimų bendrovės „Fima“ Šiaulių regiono direktorius Sergejus Bulachas.

Pasak jo, valdymo pulte įdiegta programinė įranga su sirenų vietų žemėlapiu. Naudojant šią įrangą pasirenkama, kokio tipo pranešimus iš kokių sirenų vietų leisti ir pan. Labai svarbu, kad skirtingai nei senosios sistemos, šios suteikia grįžtamąjį ryšį apie ištransliuotus pranešimus ir nedelsiant informuoja atsakingus asmenis apie galimus sistemos įrangos sutrikimus. Centralizuotai valdomą radijo ryšio taškų sistemą prireikus bus lengva plėsti – ne tik montuojant naujus taškus, bet ir integruojant senuosius.

Pasak S. Bulacho, neseni pavyzdžiai su Nemuno potvyniu ir siautėjusiais uraganais rodo, kad daugelyje miestų stinga pažangių informavimo sistemų pavojaus ir krizinių situacijų atveju. „Šiuolaikinių technologijų galimybės labai plačios. Pavyzdžiui, potvyniui pavojingose vietose gali būti sumontuoti vandens lygio matuokliai, perduodantys informaciją apie kritinius vandens lygio pokyčius gyventojų perspėjimo sistemai, kuri automatiškai sugeneruoja ir ištransliuoja pranešimą gyventojams apie potvynio pavojų. Analogiškai galima organizuoti gyventojų informavimą apie uraganų, padidintos radiacijos pavojų“, – pasakoja „Fimos“ atstovas.

Nors esminė įdiegtos sistemos funkcija yra informuoti gyventojus apie galimus pavojus, ji gali būti pritaikyta ir kitose situacijose. Pvz. lenkai šių sistemų pagalba ne tik įspėja apie pavojus, bet ir reguliariai praneša laiką, kviečia į svarbesnius miesto renginius, netgi skambina varpų įrašu kviesdami į mišias.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos projekto vertė 398 998 litų. Lėšos buvo skirtos iš projekto „Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva, II etapas“, finansuojamo pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, bei Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Projektas užbaigtas lapkričio pabaigoje.