2010-07-09

Šiaulių ir Kauno oro uostuose sustiprinta pasienio kontrolė

Atgal į naujienų sąrašą

Šiaulių ir Kauno oro uostuose pareigūnai turės daugiau techninių galimybių vykdyti pasienio kontrolę. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) projektą įgyvendinusi „Fima“ čia įrengė keleivių saugumą bei kontrolę užtikrinančias sistemas, kurių reikalauja Šengeno teisynas.

26 Šengeno valstybių erdvės piliečiai turi teisę Šengeno erdvėje keliauti be pasienio kontrolės. Pagal reikalavimus, šie keleiviai turi būti atskirti nuo keleivių srautų iš kitų šalių. Todėl Šiaulių ir Kauno oro uostuose reikėjo įrengti papildomus dokumentų patikros postus“,- sakė Sigitas Ratkevičius, VSAT Štabo Veiklos organizavimo valdybos viršininko pavaduotojas.

Abiejuose oro uostuose esančiuose keleivių terminaluose „Fima“ įrengė po dvi dviejų darbo vietų keleivių patikros kabinas su reikiama įranga. Šiaulių oro uoste taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema – įrengtas virš 60-ies vaizdo stebėjimo kamerų tinklas. „Vaizdo kameros sumontuotos teritorijoje taip, kad apimtų svarbiausias saugumo atžvilgiu zonas bei erdvę nuo lėktuvų nusileidimo vietos iki patikros postų“, - sako Giedrius Zaicevas, „Fima“ Apsaugos sprendimų departamento direktorius.

Kauno ir Šiaulių oro uostuose įgyvendintas projektas kainavo virš 1 mln. litų, jis buvo finansuotas Europos Komisijos Išorės sienų fondo 2008 m. metinės programos lėšomis.

Iš viso Lietuvos pasieniečiai pagal 2007 – 2013 m. Išorės sienų fondo programą įvairioms priemonėms gaus 54 mln. eurų.

Veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, valdyti žmonių srautus prie išorės sienų Lietuva įsipareigojo pasirašiusi Šengeno sutartį.