2010-05-04

RAIN -2 projekte „Fima“ praplės galimybes regioniniams operatoriams

Atgal į naujienų sąrašą

Informacinės visuomenės vystymasi Lietuvoje spartinančiame RAIN-2 projekte – svarbus etapas. Projektą įgyvendinanti LR susisiekimo ministerija ir projekto partnerė VšĮ „Plačiajuostis Internetas“ pasirašė sutartį su intelektualių inžinerinių sprendimų bendrove „Fima“, kuri tieks plačiajuosčio ryšio linijų prieigos įrangą kaimiškosiose vietovėse.

„Vykdomas etapas mums yra labai reikšmingas, nes bus išplėstos galimybės operatoriams naudotis RAIN tinklu, teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas. Tai labiausiai pajus regioniniai operatoriai, kuriems bus sudarytos galimybės naudotis plačiajuosčio interneto duomenų perdavimo paslaugomis“,- sako Gytis Liaugminas, VšĮ „Plačiajuostis Internetas" technologijų ir plėtros vadovas.

Tam, kad interneto ryšys kaimiškose vietovėse galėtų keliauti optiniu kabelio tinklu, jo atšakose ir galuose „Fima“ įdiegs aukščiausio patikimumo amerikiečių partnerio „Extreme Networks“ tinklo įrangą.

„Fimos“ Telekomunikacinių sprendimų departamento direktorius Eugenijus Kurtinaitis teigia, jog dalyvavimas RAIN-2 projekte svarbus bendrovei savo socialiniu aspektu. „Esame įgyvendinę daug sudėtingų, kompleksinių projektų valstybinės reikšmės objektuose. Mums svarbu, kad savo kompetenciją ir patirtį galime panaudoti Lietuvos pažangos labui“, - sako jis.

Pagal sudarytą sutartį numatytą įrangą šalies kaimiškosiose vietovėse žadama įdiegti per ateinančius du metus.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Papildoma informacija

RAIN-2 yra projekto RAIN antras etapas. RAIN projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2005 metais, pagal Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005-2010 metų plėtros strategiją. Jo tikslas – artinti Lietuvos periferiją prie pagrindinių didžiųjų miestų. To siekiama iš esmės pagerinant kaimiškųjų vietovių gyventojų galimybes naudoti modernias informacinių technologijų priemones tam, kad jos pasitarnautų inovacijoms, naujų darbo vietų kūrimui, veiklos efektyvumo didinimui, ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje veikloje, alternatyvių veiklų plėtrai, švietimuisi ir pan.

RAIN projekte, kuris buvo įgyvendinamas 2005-2008 metais, buvo nutiesta 3 357 kilometrai šviesolaidinių kabelinių linijų, įrengti 509 RAIN tinklo mazgai, kuriais 467 kaimiškosios seniūnijos sujungtos su 51 savivaldybe, prie šviesolaidinės infrastruktūros prijungta 330 mokyklų. Bendra RAIN tinklo aprėptis – per 300 000 šalies kaimiškųjų vietovių gyventojų.

Siekiant išplėsti esamą RAIN infrastruktūrą, įgyvendinamas projektas RAIN 2. Jį įgyvendinus gyventojai, valstybės ir viešojo sektoriaus institucijos bei verslo organizacijos plačiajuosčio ryšio paslaugomis turės galimybę naudotis jau 98 procentuose šalies teritorijos. Taip pat bus sudaryta konkurencinė aplinka plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui, tad vartotojai turės galimybę pasirinkti tiek paslaugą, tiek paslaugų teikėją.