2010-03-15

Plečiamas saugus ir patikimas VRM žinybinis tinklas

Atgal į naujienų sąrašą

2009 m. pabaigoje UAB „Fima“ dalyvavo ir laimėjo Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbtą atvirąjį konkursą prekėms pirkti „Aparatinės įrangos, skirtos informacijos perdavimui į radijo ryšio terminalus, įsigijimas“, kuris yra finansuojamas Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ metinės 2008 m. programos lėšomis. Buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis, kurios suma siekė beveik 55.000 Lt su PVM.

Šioje pirkimo-pardavimo sutartyje buvo numatyta pateikti ir įdiegti telekomunikacinę įrangą, leisiančią apjungti nutolusius LR Vidaus reikalų ministerijos žinybinio tinklo taškus saugiu ir patikimu ryšiu.

Vykdant minėtą pirkimo-pardavimo sutartį iki 2010 m. kovo mėn. į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybinį telekomunikacinį tinklą buvo integruoti amerikiečių kompanijos „Extreme Networks“ maršrutizatoriai, pasižymintys plačiu funkcionalumu bei nesudėtingu valdymu, o, taip pat, suteikiantys tinklo administratoriui platesnes galimybes nustatant taisykles, leidžiančias apriboti duomenų srautus, prioritetizuojant kritiškus duomenis, pavyzdžiui balsą, vaizdą ir pan. Integruoti įrenginiai praplėtė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybinį tinklą Vilniuje, apjungė nutolusius organizacijos taškus Lietuvoje bei užtikrino didesnę tinklo darbo greitaveiką, patikimumą bei saugumą.