2010-08-31

Kauno–Kybartų geležinkelių ruože bus įdiegta moderni eismo valdymo sistema

Atgal į naujienų sąrašą

Rusiją ir Kaliningrado sritį jungiantis geležinkelio IX D koridorius nuo rugsėjo sulauks technologijų specialistų. 94 km ruože Kaunas – Kybartai ir 12 km aplinkkelio Palemonas – Rokai Jiesia ruože bus pradėtos diegti modernios inžinerinės traukinių eismo valdymo sistemos, padėsiančios sustiprinti Lietuvą kertančio tranzitinio geležinkelio saugumą ir patikimumą. Projekto įgyvendinimui leidimą davė AB „Lietuvos geležinkeliai“, patvirtinę bendrovės „Fima“ sutartyje numatytais terminais parengtą modernizacijos techninį projektą.

„Nepriklausomi ekspertai atliko techninio projekto ekspertizę ir patvirtino, kad projektas atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir kitų statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Leidimai, reikalingi vykdyti statybos darbus, gauti, tad nėra jokių kliūčių pradėti geležinkelio atkarpos modernizacijos darbus“,- sako Stasys Dailydka, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius.

Bendrovės „Fima“ generalinis direktorius Gintaras Juknevičius teigia, jog bendrovė, 2008-ais laimėjusi konkursą, per pusantrų metų įgyvendino labai svarbų pirmąjį projekto etapą – parengė techninį projektą, atliko jo ekspertizę ir gavo statybos leidimus. „Elektronines sistemas diegsime daug metų veikiančioje geležinkelio atkarpoje, tad svarbiausias techninio projekto rengimo etapo darbas buvo tiksliai aprašyti, kaip naujas sistemas integruoti į jau egzistuojančias, kad visos veiktų sklandžiai, bei kaip Lietuvos geležinkeliuose naudojamą įrangą prijungti prie naujų technologijų valdymo sistemų“,- teigia jis. Pasak jo, projektas išskirtinis tiek dėl savo apimties, tiek dėl inžinerinių darbų sudėtingumo ir kompleksiškumo.

IX D koridorių „Fima“ specialistai modernizuos per ateinančius 2 metus: atnaujins Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas - Rokai - Jiesia ir Kauno - Kybartų linijos geležinkelių signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginius, įdiegs duomenų perdavimo sistemas. Visame geležinkelio ruože yra numatyta įdiegti šiuolaikišką kompiuterizuotą traukinių eismo reguliavimo sistemą, leisiančią iš Vilniaus eismo valdymo centro kontroliuoti 8-ių geležinkelio stočių ir 33-jų pervažų automatiką, 110 km ilgio elektros tiekimo sistemos įrangą bei valdyti traukinių judėjimą. Nauja traukinių eismo valdymo technologija ateityje traukinių greitį modernizuotoje linijoje leis padidinti iki 160 km/h.

IX D geležinkelio koridoriaus modernizacija atliekama įvertinus, jog esamos technologijos ir dabartinė infrastruktūra pasiekė savo eksploatavimo ribas ir nebeatitinka šiandieninių poreikių. Tai yra vienas iš svarbiausių prioritetinių projektų, nurodytų Lietuvos strateginiame nacionaliniame geležinkelio transporto vystymo plane 2005 – 2015 metais. Modernizacijos projektas yra įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. laikotarpio ES Sanglaudos fondo lėšų skyrimo programą.

„Fima“ IXD geležinkelio koridoriaus modernizacijos konkursą, kartu su partneriu, čekų bendrove „AŽD Praha“, laimėjo 2008 metų pabaigoje.