2009-01-09

„Fima“ pasirašė rekordinę sutartį su AB „Lietuvos geležinkeliai“

Atgal į naujienų sąrašą

2008-ieji į bendrovės „Fima“ istoriją įėjo kaip neeilinių pasiekimų metai, o svarus to patvirtinimas – tai prieš pat Naujųjų metų pradžią, gruodžio 30 dieną pasirašyta didžiausia sutartis iš visų iki šiol turėtų, pagal kurią “Fima“ kartu su partneriu čekų bendrove „AŽD Praha“ („Fima“ – konsorciumo lyderė) AB „Lietuvos geležinkeliams“ atliks darbų už daugiau nei 159 mln. litų. Per ateinančius keturis metus „Fima“ specialistai modernizuos vadinamąjį IX D koridorių, tai yra, atnaujins Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas - Rokai - Jiesia ir Kauno - Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginius.

„Tokio mąsto modernizacijos projekto valstybinių konkursų istorijoje iki šiol nėra laimėjusi jokia kita lietuviška inžinerinė kompanija, todėl, galima sakyti, „Fima“, pasirašiusi sutartį šio projekto įgyvendinimui, sukūrė precedentinį atvejį šalies modernizacijos istorijoje“, - pasidžiaugė G. Juknevičius, „Fima“ generalinis direktorius.

IX D geležinkelio koridorius yra viena iš pagrindinių geležinkelio arterijų, jungianti Rusijos federaciją su Kaliningrado sritimi, o „Fima“ planuojama atlikti modernizacija pagerins šio svarbaus geležinkelio ruožo patikimumą ir saugumą. Visame Kauną, Kybartus bei valstybės sieną su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi jungiančiame geležinkelio ruože yra numatyta įdiegti šiuolaikišką kompiuterizuotą traukinių eismo reguliavimo sistemą, leisiančią iš Vilniaus eismo valdymo centro kontroliuoti 8-ių geležinkelio stočių ir 33-jų pervažų automatiką, 110 km ilgio elektros tiekimo sistemos įrangą bei valdyti traukinių judėjimą.

„Mikroprocesorinė traukinių eismo valdymo sistema, kurią įdiegs mūsų bendrovė, yra visiškai automatinė. Šiuo metu Baltijos šalyse yra tik vienas ruožas, kuriame veikia analogiška sistema, Ją diegė bendrovė „Fima“ su partneriu „Bombardier“. Visos kitos šiuo metu Baltijos šalyse veikiančios traukinių eismo valdymo sistemos yra dabar pertvarkomos arba planuojamos pertvarkyti“,- komentuoja G. Juknevičius.

Pasak generalinio direktoriaus, bendrovės specialistai įgyvendindami šį projektą turės atlikti daugybę specifinių darbų:

  • įdiegti centralizuotą visų stočių ir linijos ruožų eismo valdymą iš Vilniaus eismo valdymo centro;
  • visose traukinių stotyse įdiegti kompiuterizuotą centralizacijos sistemą su vietinio valdymo galimybėmis;
  • pakeisti visus kelkraščio signalizacijos elementus ir su jais susijusius kabelius naujais;
  • pastatyti nuotoliniu būdu valdomus kompiuterizuotus centralizacijos terminalus tarpstočiuose;
  • įdiegti patikimą traukinių vietos nustatymo įrangą;
  • visose stotyse įdiegti garsinio įspėjimo sistemas, automatiniu bei tiesioginiu būdu įspėjančias kelyje dirbantį personalą apie artėjančius traukinius;
  • pastatyti naujas automatinio veikimo dyzelines elektros stotis, visose projekto geležinkelio stotyse pakeičiant senus dyzelinius generatorius;
  • užtikrinti visos naujai įdiegtos signalizacijos ir valdymo sistemos aprūpinimą elektros energiją ir t.t.


Svarbiausia, jog ši nauja moderni traukinių eismo valdymo technologija ateityje traukinių greitį modernizuotoje linijoje leis padidinti net iki 160 km/h.

Mikroprocesorinės centralizacijos sistemos įrangą „Fimos“ atliekamiems inžinerinių sistemų diegimo darbams geležinkelio ruože tieks patyręs transporto valdymo sistemų gamintojas bendrovė „AŽD Praha“.

IX D geležinkelio koridoriaus modernizavimas yra vienas iš svarbiausių prioritetinių projektų, nurodytų Lietuvos strateginiame nacionaliniame geležinkelio transporto vystymo plane 2005 – 2015 metais. Minėtų geležinkelio atkarpų modernizacijos projektas yra įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. laikotarpio ES Sanglaudos fondo lėšų skyrimo programą.

IX D geležinkelio koridoriaus modernizacija atliekama todėl, jog esamos technologijos ir dabartinė infrastruktūra pasiekė savo eksploatavimo ribas ir nebeatitinka šiandieninių poreikių.

Projekto išskirtinumas: Projekto suma, už kurią bus atliekami darbai, yra didžiausia per visą ligšiolinę „Fima“ istoriją. Lietuvoje šis projektas yra išskirtinis savo apimtimi ir inžinerinių sprendimų sudėtingumu - be to, kad šiame projekte yra didelis sudedamųjų dalių ir diegiamų sistemų skaičius, modernizacijos darbai bus vykdomi itin plačiai – 94 km ruože. Modernizacijai atlikti taip pat prireiks daug skirtingos kompetencijos specialistų, turinčių reikalingus atestatus ir leidimus dirbti geležinkeliuose.