2008-03-06

Lietuvių pajėgos - Smolensko atominėje elektrinėje

Atgal į naujienų sąrašą

Atsakingas radioaktyvių atliekų perdirbimo valdymo sistemos projektas patikėtas Lietuvos bendrovėms.

„Baltijos informacinės sistemos“ kartu su elektroninių inžinerinių sprendimų bendrove „Fima“ vienoje didžiausių Rusijos atominių elektrinių diegia automatinę skystų radioaktyvių atliekų perdirbimo valdymo sistemą. Ypatingos saugos ir modernumo reikalaujantys darbai Lietuvos specialistams patikėti įvertinus jų patirtį tokiuose objektuose.

UAB „Baltijos informacinės sistemos“ ir UAB „Fima“ konsorciumas pasirašė trišalę darbų sutartį su koncernu „Rosenergoatom“ ir Europos Komisija. Pagal sutartį lietuviai Smolensko AE turės atlikti skystų radioaktyvių atliekų perdirbimo proceso valdymo sistemos projektavimo, tiekimo ir diegimo darbus. Projektas finansuojamas pagal Europos sąjungos TACIS branduolinės saugos programą. Projekto vertė 1,7 milijono eurų, visi darbai vyks dvejus metus – iki 2009 pabaigos.

Atominių elektrinių eksploatacijos metu susidarančių skystų radioaktyvių atliekų utilizacija ir ilgalaikis saugojimas tampa aktualia problema. Smolensko AE diegiamas atliekų utilizavimo technologinis procesas bus visiškai automatizuotas, valdomas skaitmeninės valdymo sistemos. Darbuotojai tik kontroliuos ir stebės procesą kompiuterinės įrangos pagalba. Šią valdymo sistemą projektuos ir diegs lietuviai.

„Sistema, kurią diegsime Smolensko AE, susideda iš temperatūrą, slėgį ir daugelį kitų parametrų matuojančių daviklių ir kontrolerių, paverčiančių duomenis į skaitmeninį formatą bei programinės įrangos, valdančios kontrolės ir stebėjimo procesus. Vertiname projekto reikšmę ir atsakomybę – tai išskirtinis projektas ir Rusijoje. Darbų reikšmę parodo ir konkurse dalyvavusios bendrovės – konkuravome su tokiomis žinomomis bendrovėmis kaip NUKEM, AREVA ir ANSALDO. Tai, kad projektą vykdys „Fima“ ir „Baltijos informacinės sistemos“, byloja apie pasitikėjimą mūsų kompetencija“,- teigė „Fima“ plėtros direktorius Vytautas Zinkevičius.

“UAB „Baltijos informacinės sistemos“ aktyviai dalyvauja TACIS branduolinės saugos programoje Rusijoje. Pagal šią programą 2002 - 2004 metais bendrovė atliko Kalinino antrojo bloko informacinės sistemos modernizaciją, 2003-2006 metais dalyvavo ruošiant Leningrado AE valdymo pulto modernizacijos koncepciją. Šiuo metu bendrovė vykdo Balakovo AE pirmojo ir antrojo blokų informacinių sistemų modernizavimo darbus, o taip pat diegia naują šilumnešio protėkių kontrolės sistemą. Galime pasidžiaugti, kad įgyta technologinių procesų automatizavimo kompetencija mums leidžia lygiaverčiai konkuruoti su gerai Europoje žinomomis kompanijomis”, - pažymėjo UAB „Baltijos informacinės sistemos“ generalinis direktorius Kastytis Butkus.

Pirmoji tokio tipo radioaktyvių atliekų perdirbimo sistema buvusioje Tarybų Sąjungos teritorijoje sumontuota būtent mūsų šalyje, Ignalinoje, maždaug prieš trejus metus. „Fima“ taip pat prisidėjo įgyvendinat šį projektą. Bendrovė su Ignalinos AE bendradarbiauja nuo 1994 metų. Per tą laiką atominėje elektrinėje įdiegtos panaudoto branduolinio kuro saugyklos ir įmonės kompleksinės apsaugos sistemos, įrengtas automobilių kontrolės praleidimo punktas, modernizuotas ryšio mazgas, įgyvendinti gaisrinės saugos didinimo projektai. Taip pat panaudoto branduolinio kuro saugykloje sumontuotos aukščiausio lygio kompleksinė apsaugos sistema, praėjusiais metais – viena moderniausių šalyje darbuotojų perspėjimo ir informavimo sistema.