2007-06-14

„Fima“ įdiegė naują darbuotojų perspėjimo sistemą Ignalinos AE

Atgal į naujienų sąrašą

Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) įdiegta nauja darbuotojų perspėjimo ir informavimo sistema. Ji leis operatyviau ir tiksliau informuoti darbuotojus bei koordinuoti jų veiksmus ekstremalių situacijų metu.

Projektą, kuris AE kainavo 300 tūkst. Lt, įgyvendino elektroninių inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“.

“Nuo 1987 m. gyvavusi personalo perspėjimo sistema buvo moraliai ir fiziškai pasenusi, tad nuspręsta ją modernizuoti. Įdiegta Danijos gamintojų sistema leis tiksliai ir laiku pateikti būtiną informaciją apie įvykius IAE, tuo pačiu padidinant personalo saugumą“, - sako IAE Ryšių ir gaisrinės saugos cecho viršininkas Vladimiras Apanovičius.

Įgyvendinant projektą vietoje 17 elektromechaninių sirenų ir 27 garsiakalbių I-ojo ir II-ojo bloko pastatų koridoriuose sumontuota po 6 akustines sirenas, dar 4 įrengtos lauke. Visos jos skleis žemesnio tono signalus, kurie yra girdimi per didesnį atstumą, nei iki šiol naudoti aukšto tono signalai.

„Akustinės sirenos vietoje 2 galės perduoti iki 100 skritingų tonų signalų. Be to, jos turi galimybes transliuoti iš anksto įrašytus ar „gyvai“ skelbiamus balsinius pranešimus. Jie eidžia paskelbus aliarmą efektyviai organizuoti darbuotojų veiksmus, nurodyti kokių priemonių būtina imtis“, - sako „Fima“ Sprendimų departamento direktorius Andrius Gradeckas.

Kadangi akustinės sirenos integruotos ir į vidinį darbuotojų garsinio informavimo tinklą, pavojaus signalus girdės ne tik minėtuose blokuose ar kieme dirbantis personalas, bet ir administracijos darbuotojai.

IAE viena pirmųjų Lietuvoje įsidiegė modernią darbuotojų perspėjimo sistemą. Pasak „Fima“ Sprendimų departamento direktoriaus, kitose Lietuvos pramonės įmonėse situacija su darbuotojų perspėjimu yra itin prasta.

„Daugelyje įmonių darbuotojų perspėjimo sistemų arba išvis nėra, arba jos yra atgyvenusios, įrengtos dar gamyklų statybos metais. Jos nėra patikimos, be to, besiplečiant įmonių teritorijoms, sistemos retai kada buvo plečiamos, todėl daugelio lauke dirbančių darbuotojų pavojaus sirenos gali išvis nepasiekti“, - situaciją apibūdina A. Gradeckas.

Anot jo, praktika rodo, kad nesukontroliuota situacija įmonės viduje gali padaryti daugiau žalos ir pačiai įmonei, ir aplinkai bei gyventojams.

„Fima“ duomenimis, dabar Lietuvoje yra apie 250 įmonių, kuriose naudojamos įvairios cheminės medžiagos. Šios įmonės, besirūpindamos savo darbuotojų, aplinkos saugumu bei operatyviu reagavimu, turėtų atkreipti dėmesį į šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes.