• Vienu žvilgsniu

  Mūsų kompanija buvo kuriama ant solidžių pamatų: mokslo žinių ir akademinio intelekto, sujungto su modernios vadybos principais.

  1992 m. įsteigtos įmonės darbuotojų branduolį sudarė jame dirbę fizikos ir matematikos specialistai. Iš čia - ir bendrovės pavadinimas FIMA.

  Keliame sau ambicingą tikslą: aktyviai prisidėti prie infrastruktūros modernizavimo regione. Šio siekio link nuosekliai judėjome visus veiklos metus, nuolat ieškodami aktualių inovacijų, jas adaptuodami bei diegdami.

  Pradėję nuo apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų, kryptingai plėtojome veiklą telekomunikacijų, automatikos, duomenų perdavimo ir daugelyje kitų sričių. Plečiantis įgyvendintų projektų portfeliui bei kompetencijai, augo ir organizacija. Šiandien FIMA - tarptautinė bendrovė ir intelektualių inžinerinių sprendimų lyderė Baltijos šalyse.

  Nuo 1992-ųjų nuėjome gana ilgą kelią. Tačiau kai kurie dalykai nepasikeitė: kaip anuomet, taip ir dabar didžiausia paskata mums - noras kurti ir atrasti kažką naujo. Žengti ten, kur pabuvojo nedaugelis. Visada būti mažiausiai vienu žingsniu priekyje.

  Kviečiame susipažinti su svarbiausiais įvykiais FIMA istorijoje.

 • 2019 m. FIMA įmonės įgyvendino reikšmingus saugos, pastatų ir kelių infrastruktūros projektus: įrengta ES sienos stebėjimo sistema Lavoriškių užkardoje Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, modernizuota geležinkelių technologijų infrastruktūra atstatytame Rengės ruože Lietuvoje bei Liepojos uoste Latvijoje, įrengtos „Hilton“ viešbučio su verslo centru Vilniuje bei prekybos centro “Akropole” Latvijoje pastato infrastruktūros sistemos,
  įdiegtos intelektualios greičio valdymo ir perspėjimo sistemos Panevėžio aplinkkelyje bei E67 kelyje Latvijoje.

  Intelektualių transporto sistemų projektas E67 kelyje įvertintas kasmet rengiamame konkurse „Latvijos statybų metų apdovanojimas 2018“ – šis projektas nominacijoje „Naujas inžinerinis statinys“ laimėjo pirmąją vietą.

  Siekdama svariau atstovauti savo pagrindinio akcininko, amerikiečių kapitalo fondo MVC Capital, interesus Lietuvoje, FIMA tapo Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje nariu.

  Stiprindama koncentraciją į pagrindinę veiklą – viešosios ir privačios infrastruktūros modernizavimo projektus, FIMA įmonių grupė pardavė didmeninės prekybos verslą. Tai vienas iš sprendimų didinant veiklos efektyvumą bei stiprinant visos FIMA įmonių grupės veiklą Baltijos jūros šalių regione.
   

 • 2018 m.

  2018 metais FIMA įmonių grupės ir Lietuvoje veikiančios bendrovės vadovo pareigas pradėjo eiti Vytautas Zinkevičius, iki tol įmonėje dirbęs plėtros direktoriumi. Buvo suformuota nauja aukščiausios vadovybės komanda bei parengta nauja įmonių grupės strategija, orientuota į  tvarios įmonių grupės veiklos užtikrinimą Baltijos jūros šalių regione.

  2018 metais bendra FIMA įmonių grupės apyvarta pasiekė iki tol aukščiausią rezultatą – 83 mln. eurų.

  Lietuvoje bendrovė įdiegė pirmąją Baltijos šalyse vidutinio greičio matavimo sistemą, Latvijoje įdiegė didelio masto intelektualių transporto sistemų projektą SMART E67 kelyje, įrengė naują vaizdo stebėjimo sistemą Vilniaus mieste, įgyvendino net keletą reikšmingų geležinkelių infrastruktūros modernizavimo projektų Lenkijoje ir Lietuvoje.
   

 • 2017 m.

  Įgyvendindama tarptautinę verslo plėtros strategiją, FIMA įžengė į Lenkijos geležinkelių rinką ir įsigijo vienos pirmaujančių Lenkijos geležinkelių infrastruktūros bendrovių KZA (Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.) 67,37% akcijų paketą. Šis strateginis sandoris „FIMAI“ atveria galimybes efektyviai panaudoti Baltijos regione išskirtines savo specialistų kompetencijas bei padės įsitvirtinti vienoje didžiausių geležinkelių infrastruktūros rinkų Europoje ir užsitikrinti ilgalaikes augimo perspektyvas.

  FIMA baigė įgyvendinti strategiškai reikšmingą projektą -  28,6 km geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia – Baltarusijos siena elektrifikacija. Tai pirmas Lietuvos geležinkelių elektrifikacijos projektas per pastaruosius 40 metų. Taip pat bendrovė įrengė pirmąją vidutinio greičio matavimo sistemą Baltijos šalių regione.

  Įvertinus nuoseklų darbą, pardavimų apimtis bei Bendrovės specialistų kvalifikaciją, ilgametė Bendrovės partnerė, globali komunikacijų technologijų kompanija Avaya bendrovei FIMA suteikė aukščiausią deimantinį partnerio statusą.

  Siekdama būti aktyvia saugumo ir gynybos rinkos dalyve FIMA tapo Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos nare.
   

 • 2016 m.

  2016 metais pradėjome įgyvendinti reikšmingą projektą – kaip generaliniai rangovai Lietuvos–Rusijos pasienyje pradėjome Rambyno pasienio kontrolės punkto statybas.

  Tęsėme darbus vienoje iš prioritetinių mūsų veiklos sričių – geležinkelių sistemų modernizavime. Lietuvoje pasirašėme sutartis modernizuoti eismo valdymo, telekomunikacijų bei elektros tiekimo sistemas Vilniaus aplinkkelio Pušynas–Paneriai antrųjų kelių statybos projekte bei Rail Baltica ruože Rokai–Jiesia.  Pasirašėme pirmąją sutartį atlikti geležinkelių infrastruktūros modernizavimo darbus Lenkijos geležinkeliuose.

  Pradėjome diegti didžiausią Lietuvoje skaitmeninio radijo ryšio DMR Tier II tinklą operatyviniam elektros ir dujų skirstymo bendrovės ESO brigadų darbui.

  Lietuvos statistikos departamento surinktais duomenimis mūsų bendrovė pateko tarp 100 bendrovių, 2015 m. sukūrusių daugiausiai pridėtinės vertės Lietuvai.

  Bendrovėje įdiegta ISO/IEC 27001 informacijos saugumo valdymo sistema.

   

 • 2015 m.

  2015 metais įrengėme keturis duomenų centrus Lietuvoje: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai duomenų centras, Vytauto Didžiojo universitetui, „RackRay“ ir TEO (Telia) duomenų centrai. Pastarasis įvertintas aukštu Tier III patikimumo sertifikatu.

  Įgyvendindami geležinkelio elektrifikacijos projektą nuo Naujosios Vilnios iki sienos su Baltarusija, investavome į Austrijos bendrovės „Palfinger“ bei Italijos gamintojo „SVI S.p.A“ techniką, skirtą kontaktinio tinklo tiesimui. Modernūs įrenginiai gali būti naudojami tiesiant kontaktinį tinklą tiek Rytų, tiek Vakarų Europos standarto vėžės geležinkelyje.

  Lietuvos – Baltarusijos pasienyje Tverečiuje atidarytas modernus, tarptautinius reikalavimus atitinkantis pasienio kontrolės punktas, kurį pastatė ir įrengė mūsų bendrovė.

  Verslo komunikacijos sistemų lyderė pasaulyje kompanija „Avaya“ patvirtino, kad atitinkame „Joint Service Delivery“ nustatytus kokybės kriterijus sistemų diegimui ir aptarnavimui.

  Latvijoje prisidėjome prie moderniausio Latvijos geležinkelių duomenų perdavimo tinklo, kuris pradėjo veikti 2016 metų sausį, diegimo. Rygos technikos universitete (RTU) įdiegėme Akademinio tinklo bendrojo naudojimo duomenų centrą.

  Plėtrą vykdėme ir Lenkijos rinkoje – 2015 m. pasirašyta sutartis, kuria FIMA Polska įsipareigojo įdiegti inžinerines sistemas pramogų ir sporto arenoje Glivicuose. FIMA tapo Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų asocijuota nare.

  Baltarusijoje 65 tūkst. kv. m. ploto sporto ir pramogų komplekse „Sokol“ su penkių žvaigždučių „Marriott“ viešbučiu įdiegėme daugiau nei 20 pastato infrastruktūros sistemų. Tęsėme kelių infrastruktūros projektus – sankryžose ir pėsčiųjų perėjose įrengėme „protingas“ šviesoforų reguliavimo sistemas.

   

 • 2014 m.

  Pasirašėme geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia – valstybės siena su Baltarusija elektrifikacijos sutartį. Tai antrasis geležinkelio elektrifikavimo projektas šalyje ir pirmasis Nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Dalyvaudami elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus LESTO projektuose pirmą kartą įdiegėme išmanius elektros tinklo sekcionavimo įrenginius. Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale įgyvendinome šio terminalo apsaugos sistemos įrengimo darbus.

  Latvijos FIMA komanda pasirašė sutartis Liepojos geležinkelio stoties infrastruktūros atnaujinimo bei pagrindinio Latvijos geležinkelių duomenų perdavimo tinklo modernizavimo darbams, taip pat baigė antrojo kelio tiesimą ruože nuo Skriveri iki Krustpilio.

  Baltarusijoje įdiegėme daugiau kaip 20 inžinerinių sistemų Minsko vandens pramogų parke. Tęsiame kelių infrastruktūros projektus - sankryžų ir pėsčiųjų perėjose įrengėme „protingas“ šviesoforų reguliavimo sistemas.

  Plečiamės Lenkijos rinkoje - pasirašėme sutartį su Lenkijos Respublikos Seimu dėl rezervinio kanceliarijos duomenų centro projektavimo ir statybos, taip pat Lenkijos FIMA prisidėjo prie duomenų centro Katovicų mokslo ir technologijų parke „Euro-Centrum” statybos bei „West Warsaw Office“ biurų pastate įdiegė inžinerinius sprendimus.

  2014 m. mūsų įmonė įvertina aukso medaliu Lietuvos pramonininkų konfederacijos metiniuose apdovanojimuose "Lietuvos metų gaminys" už trąšų gamykloje „Lifosa“ įdiegtą integruotą darbuotojų ir transporto priemonių judėjimo kontrolės bei darbo laiko apskaitos sistemą.
   

 • 2013 m.

  Pasirašėme reikšmingas sutartis darbams regioninės reikšmės geležinkelių projekte RAIL BALTICA bei Lietuvos plačiajuosčio interneto plėtros projekte RAIN2.
      
  Pasiekėme didelio verslo augimo Baltarusijos rinkoje – ženklų sutarčių vertės padidėjimą sąlygojo didelės apimties projektai: inžinierinių sistemų diegimas didžiausiame Minsko vandens pramogų parke bei Marriott viešbučio ir pramogų komplekse, finansuojamame Kataro investuotojų.

  2013 m. mūsų įmonė įvertina aukso medaliu Lietuvos pramonininkų konfederacijos metiniuose apdovanojimuose "Lietuvos metų gaminys" už pirmosios Lietuvoje sankryžos su viešojo transporto prioritetų sistema įrengimą.

  Už  įdiegtus unikalius saugos sprendimus elektrinėje "FORTUM KLAPĖDA"  Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos apdovanojimuose "Už nuopelnus verslui" mums įteiktas specialus inovacijų prizas. 

 • 2012 m.

  Baigėme įgyvendinti didžiausią įmonės istorijoje Lietuvos geležinkelių IXD koridoriaus signalizacijos ir elektros tiekimo sistemų modernizavimo projektą. Darbai buvo vykdomi 110 km ruože, valdant daugiau nei 50 subrangovų.

  Pasirašėme sutartį vykdyti Lietuvai itin reikšmingą projektą – Vilniaus universiteto Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro statyba. Tai bus didžiausias technologinis pastatas Lietuvoje, kuriame veiks daugiau nei 250 laboratorinės paskirties patalpų.

  Mūsų bendrovė buvo įtraukta į investicinio banko „GILD Corporate Finance“ šimto vertingiausių Lietuvos įmonių sąrašą. Esame vienintelė į šį sąrašą patekusi šalies inžinerinių sprendimų įmonė.

 • 2011 m.

  Įžengėme į Lenkijos rinką - įsteigiama dukterinė įmonė „Fima Polska“.

  Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimuose „Lietuvos metų gaminys 2011“ pelnome aukso medalį už Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos III biologinio saugos lygio laboratorijos įrengimą.

 • 2010 m.

  Įsteigėme dukterinę įmonę Baltarusijoje.

  Latvijoje pasirašėme sutartį svarbiam modernizacijos projektui Latvijos geležinkeliuose vykdyti.

  Išplėtėme energetikos sektoriui skirtų sprendimų portfelį. Užmezgėme partnerystę su pasauliniu energetikos sprendimų lyderiu „GE Energy“.

 • 2009 m.

  Pradedame bendradarbiauti su pirmaujančia pasaulyje nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginių (angl. UPS) gamintoja amerikiečių kompanija „Eaton“.

  Bendrovei „Baltic Data Center“ įrengėme taupiausią duomenų centrą Rytų ir Vidurio Europoje. Novatorišką šaldymo sistemą „KyotoCooling“ naudojantis duomenų centras energijos sąnaudas aušinimui leidžia sumažinti iki 8 kartų.

  Pelnėme Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimų aukso medalį „Lietuvos metų gaminys 2009“ už „Lietuvos geležinkeliams“ įdiegtą modernų duomenų centrą.

  Pradėjo veikti nauja parduotuvė internete www.fimasales.lt, plečiame prekybą elektroninių sistemų komponentais.

 • 2008 m.

  Kontrolinį „Fimos“ akcijų paketą įsigijo JAV verslo plėtros kompanija „MVC Capital“.

  Pasirašėme didžiausią sutartį įmonės istorijoje – kartu su partnere Čekijos kompanija „AŽD Praha“ pradėjome vykdyti Lietuvai reikšmingo beveik 100 km ilgio geležinkelio ruožo sistemų modernizacijos darbus.

  LR ūkio ministerija mus apdovanojo už unikalų Baltijos jūroje esančio Būtingės naftos terminalo plūduro apsaugos sistemos projektą. Bendrovė pripažinta viena iš septynių inovatyviausių įmonių Lietuvoje.

  Įkūrėme Energetikos sprendimų departamentą, teikiantį pastočių statybos ir rekonstrukcijos, elektros energijos tiekimo infrastruktūros sprendimus.

 • 2007 m.

  Įgyvendinome kelis Lietuvai reikšmingus projektus, skirtus Šengeno erdvės reikalavimams užtikrinti.

  Tais pačiais metais pasirašėme išankstinę bazinę sutartį su NATO valdymo, kontrolės ir ryšių agentūra (NATO C3). Buvome pirmoji tokią sutartį pasirašiusi Lietuvos įmonė.

  Įsteigėme Projektų vykdymo tarnybą, kurios tikslas – užtikrinti aukščiausią projektų vykdymo kokybę. Metų pabaigoje įmonėje dirbo jau daugiau kaip 350 specialistų.

 • 2006 m.

  Tapome tarptautine kompanija – įsteigta „Fimos“ dukterinė įmonė Latvijoje. Mūsų komandos narių skaičius peržengė 300.

  Pasaulinė verslo komunikacijos sistemų lyderė „Avaya“ mums suteikė auksinio partnerio statusą (angl. Avaya Gold Business Partner). „Fima“ – pirmoji tokio pripažinimo sulaukusi įmonė Baltijos šalyse.

  Pirmajame Europos Sąjungos sienos stiprinimo etape pertvarkėme valstybės sienų apsaugą pagal Šengeno sutartyje numatytus standartus.

 • 2005 m.

  Mūsų bendrovės darbuotojų skaičius išauga iki 280.

  Įsteigiame padalinį dar viename strategiškai svarbiame Lietuvos mieste – Šiauliuose.

  Tais pačiai metais buvome įtraukti į potencialių NATO rengiamų konkursų dalyvių sąrašą. Įgyvendinome vieną iš NATO projektų – rekonstravome atsarginio tūpimo - pakilimo tako žiburių sistemą Zoknių oro uoste.

 • 2004 m.

  Veiklą pradeda „Fima“ E-automatikos departamentas bei Techninis centras, teikiantis įdiegtų sistemų techninės priežiūros paslaugas ištisą parą visoje Lietuvoje. Kaip generaliniai rangovai, pradedame statyti tuo metu didžiausią ir moderniausią Lietuvoje duomenų centrą, užimantį 500 kv. m. bei integruojantį 18 inžinerinių sistemų.

 • 2003 m.

  Pasaulinė verslo komunikacijos sistemų lyderė JAV kompanija „Avaya“, tiekianti komunikacijų, kontaktų centrų ir duomenų perdavimo sprendimus, mums suteikia „Sidabrinio partnerio“ statusą (angl. Avaya Silver Business Partner). „Fima“ - pirmoji tokį sertifikatą gavusi įmonė Baltijos šalyse.

 • 2002 m.

  Dalyvaujame iki tol didžiausiame Baltijos šalyse geležinkelių sistemos modernizavimo projekte – atnaujiname ruožą Kaišiadorys – Radviliškis. Įdiegiame telekomunikacijų, duomenų perdavimo, apsaugos, priešgaisrinės, automatinės gaisro gesinimo ir elektros tiekimo sistemas.

  Įdiegiame tuo metu didžiausią ir moderniausią Baltijos šalyse viešo vaizdo stebėjimo sistemą Vilniuje.

 • 2001 m.

  Nuo "Lucent Technologies" atsiskyrus padaliniui "Avaya", naujai pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, pagal kurias "Fima" tampa akredituota abiejų kompanijų partnere Lietuvoje.

 • 2000 m.

  Aukštai darbo kokybei užtikrinti bendrovėje įdiegiame kokybės valdymo sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus.

 • 1999 m.

  Pradedame siūlyti nepertraukiamo elektros maitinimo ir procesų automatikos sprendimus.

 • 1998 m.

  Darbą pradeda „Fimos“ padalinys viename svarbiausių Baltijos jūros regiono uostamiesčių – Klaipėdoje.

 • 1997 m.

  Įkuriame Duomenų tinklų sprendimų departamentą. Pasirašome bendradarbiavimo sutartis su IBM, „FORE Systems“ ir „Nbase Xyplex“ („Optical Access“).

  Tampame sistemų integratore apsaugos, automatikos, telekomunikacijų ir balso bei duomenų tinklų srityse.

 • 1996 m.

  Tapome apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir vaizdo stebėjimo sprendimų lyderiais Lietuvoje.

  Laimime Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos paskelbtą telekomunikacinio ryšio diegimo konkursą kartu su partnere „AT&T“ („Lucent Technologies“) ir užimame pirmaujančią poziciją telekomunikacinių sprendimų srityje.

 • 1995 m.

  Kryptingai plečiame bendrovę - duris atveria „Fimos“ padalinys antrame pagal dydį Lietuvos mieste Kaune.

  Pasirašome bendradarbiavimo sutartis su „Burle“, „Philips“, „Cardkey“ ir kitomis garsiomis tarptautinėmis kompanijomis.

 • 1994 m.

  Pasirašome platinimo ir partnerystės sutartį su didžiausia pasaulyje telekomunikacijų bendrove AT&T („Lucent Technologies“).

 • 1993 m.

  Įkuriame Telekomunikacinių sprendimų departamentą, atsakingą už telefoninių stočių bei kompiuterinių tinklų projektus.

 • 1992 m.

  kovo 16 d. - mūsų veiklos pradžia, įkuriama uždaroji akcinė bendrovė „Fima“. Pelnome pripažinimą diegdami modernią apsaugos ir priešgaisrinę techniką.