2015 g.

Aktīvi īstenojam projektus, kuri saistīti ar infrastruktūras pilnveidošanu. Kopā ar saviem sadarbības partneriem veicām dzelzceļa signalizācijas un elektroapgādes sistēmas izbūvi, iegūstot 1. vietu konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” kategorijā “Inženierbūvju/infrastruktūras būvju rekonstrukcija”. 

Savukārt, 136 VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras objektos realizējām maģistrālā datu pārraides tīkla modernizāciju, lai nodrošinātu efektīvāku un drošāku dzelzceļa infrastruktūras apkalpošanu staciju teritorijās.

Turpinot darbu pie datu centru attīstības Baltijas valstīs un sniedzot FIMA ekspertīzi, Latvijā tika īstenoti 2 nozīmīgi datu centru projekti Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Universitātē. Vienlaikus Lietuvā tika veikti 4 apjomīgi datu centru projekti.

Baltkrievijā turpinām darbu pie vairāk nekā 20 infrastruktūras sistēmu izbūves Sokol Sporta un izklaides kompleksā (Sokol Sports and Entertainment Complex). Turklāt vēl joprojām tiek realizēti projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanai, ieviešot “smart traffic” sistēmas risinājumus krustojumos un pie gājēju pārejām.