2012 g.

Pabeidzām īstenot uzņēmuma vēsturē lielāko Lietuvas dzelzceļa IXD koridora signalizācijas un elektropiegādes sistēmu modernizēšanas projektu. Darbi tika veikti 110 km garā posmā, piesaistot vairāk nekā 50 apakšuzņēmējus.

Parakstījām līgumu par Lietuvai ļoti nozīmīga projekta īstenošanu – Viļņas universitātes Nacionālā fizikas un tehnoloģijas zinātņu centra būvniecību. Tā būs lielākā tehnoloģiskā būve Lietuvā, kurā darbosies vairāk nekā 250 laboratorijām paredzētas telpas.

Kompānija FIMA tika iekļauta investīciju bankas „GILD Corporate Finance” simts vērtīgāko Lietuvas uzņēmumu sarakstā. Esam vienīgais valsts inženiertehnisko risinājumu uzņēmums, kas iekļuvis šajā sarakstā.

Latvijā tika pabeigts projekts, kura ietvaros tika izbūvēts viens no modernākajiem datu centriem Baltijā.