2007 g.

Kompānija Fima īstenoja vairākus Lietuvai nozīmīgus projektus, vērstus uz Šengenas vienošanās prasību izpildi. Tajā pašā gadā Fima parakstīja iepriekšējo bāzes līgumu ar NATO Aģentūru par vadību, kontroli un sakariem (NATO C3) un kļuva par pirmo lietuviešu kompāniju, kura parakstījusi šādu līgumu.

Kompānija Fima nodibināja savu Projektu izpildes kontroles dienestu, kura mērķis ir nodrošināt projektu izpildes augstu kvalitāti. Gada beigās kompānijā strādāja jau 350 speciālisti.