2005 g.

Kompānijas darbinieku skaits palielinās līdz 280.

Kompānija Fima atver savu apakšvienību vēl vienā stratēģiski svarīgā Lietuvas pilsētā –Šauļos.

Tajā pašā gadā kompānija Fima tika iekļauta potenciālo NATO tenderu dalībnieku sarakstā. Fima realizēja vienu no NATO projektiem – Zokņu lidostas pacelšanās - nolaišanās joslas apgaismošanas sistēmas rekonstrukciju.