1993 g.

Telekomunikāciju risinājumu departamenta dibināšana, kas atbildīgs par telefonu staciju un datortīklu projektiem.