2019-05-24

FIMA uzstādīs dzelzceļa sistēmas Mažeiķu - Reņģes posmā

Atpakaļ pie jaunumiem

FIMA ir uzsākusi sistēmas projektēšanas darbus kā daļu no dzelzceļa posma atjaunošanas projekta Reņģē uz Lietuvas - Latvijas robežas. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šā projekta ģenerāluzņēmēju, FIMA uzstādīs un  atjaunos dzelzceļa satiksmes vadības un elektroapgādes sistēmas.

„Lietuvas Dzelzceļa mērķis ir pēc iespējas ātrāk atjaunot dzelzceļa satiksmi Reņģes posmā. Esmu pārliecināts, ka FIMA speciālistu pieredze dzelzceļa infrastruktūras projektos nodrošinās netraucētu projekta īstenošanu īsā termiņā, ” komentēja FIMA izpilddirektors Vytautas Zinkevičius.

19 kilometrus garā sliežu ceļa posmā no Mažeiķiem līdz Lietuvas robežai ar Latviju FIMA atjaunos pusautomātisko bloķēšanas sistēmu, signalizācijas sistēmas piecām pārbrauktuvēm un elektroapgādes, apgaismojuma un elektriskā punkta apsildes iekārtas. Tā arī pielāgos esošās dzelzceļa satiksmes vadības iekārtas Mažeiķu stacijā un izveidos maģistrālo sakaru kabeli no stacijas uz Lietuvas robežu ar Latviju. Tas tiks salāgots ar vietējo signalizācijas iekārtu un Latvijas dzelzceļa signalizācijas aprīkojumu, kā arī nodrošinās tā darbības kontroli.

FIMA grupas uzņēmumi arī Latvijā un Polijā īsteno vairākus dzelzceļa projektus, tostarp Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju, satiksmes vadības sistēmu modernizāciju Sedlces – Terespoles līnijas E20 posmā Polijā, satiksmes vadības, energoapgādes un telekomunikāciju sistēmu modernizāciju 287. līnijas Nisas-Opoles posmā Polijā utt.

Reņģes dzelzceļa posma rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz gada beigām.