2018-09-17

SIA “FIMA” paraksta līgumu par Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūvi un atjaunošanas 2. etapa darbiem

Atpakaļ pie jaunumiem

Šī gada 14. septembrī SIA “FIMA” valdes priekšsēdētāja Olita Augustovska un Liepājas Speciāli Ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldnieks Jānis Lapiņš parakstīja līgumu par Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūvi un atjaunošanas 2. etapa darbiem. Šī projekta ietvaros tiks izveidots papildu savienojums starp Liepājas ostas Rietumu parku un Liepājas staciju.

Publiskajā iepirkumā procesā SIA “FIMA” tika izraudzīta kā prasībām atbilstošākais pretendents ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Līguma summa sastāda 2 495 646,21 EUR bez PVN. Plānotie darbi notiek ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot dzelzceļa infrastruktūru Liepājas ostas apkaimē, lai vilcienu plūsma starp Liepājas staciju un Liepājas ostu noritētu drošāk un ātrāk.

Šī projekta ietvaros SIA “FIMA” ir ģenerāluzņēmējs un projektu īstenos sadarbībā ar apakšuzņēmējiem SIA “Thales Latvija” un SIA RKF “Transceltnieks”. Projektā paredzēta sliežu pievedceļu pārbūve un ar šo pārbūvi saistīto elektrotīklu un dzelzceļa signalizācijas sistēmas rekonstrukcija.