2016-04-06

FIMA saņem Pateicību no VID par godprātīgu nodokļu nomaksu!

Atpakaļ pie jaunumiem

Esam gandarīti par Valsts ieņēmumu dienesta izteikto atzinību par FIMA godprātīgas uzņēmējdarbības praksi, īstenojot visu valsts normatīvajos aktos noteikto nodokļu saistību izpildi un veicot ievērojamas iemaksas valsts budžetā 2015. gadā.

"Esot savas jomas līderiem, godprātīga attieksme pret valsti un godīgas uzņēmējdarbības prakse mums ir pašsaprotamas vērtības. Tāpat kā saistību izpilde pret klientiem, partneriem un darbiniekiem. Ēnu ekonomika kropļo konkurenci un uzņēmējdarbības vidi kopumā. Tāpēc īpašs prieks arī par citiem VID atzinību saņēmušajiem uzņēmumiem, kuru rindas ar katru gadu aug," stāsta Jānis Vilmanis, FIMA valdes priekšsēdētājs.

Pateicību kopumā saņēma 2448 uzņēmumi, kuri pagājušajā gadā veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā un ievērojuši augstu nodokļu saistību izpildes disciplīnu. Šī ir ikgadēja VID iniciatīva, lai sekmētu godīgu konkurenci un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.