2015-02-09

Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri-Krustpils noslēgusies

Atpakaļ pie jaunumiem

4. februārī VAS „Latvijas dzelzceļš” atklāj līdz šim vērienīgākā, vairāk nekā 100 miljonus eiro vērtā projekta ietvaros uzbūvēto otro sliežu ceļu posmā Skrīveri-Krustpils, kas ļaus ievērojami palielināt vilcienu caurlaides spēju, kustības ātrumu un drošību virzienā no Krustpils līdz Rīgai.

Sarežģīts, bet vajadzīgs

„Vēlos uzsvērt, ka ir paveikts milzīgs darbs, kas ļauj teikt, ka „ Latvijas dzelzceļš” tiešām īsteno savus mērķus – ātri, droši un kvalitatīvi veikt kravu un pasažieru pārvadājumus. Gribu novēlēt visiem dzelzceļa nozarē strādājošajiem, kā arī būvniekiem, ar tikpat lielu atbildības sajūtu realizēt arī turpmākos, jau uzsāktos un vēl plānotos, mūsu tautsaimniecībai vajadzīgos dzelzceļa projektus Latvijā,” uzsver Satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Vērienīgā projekta laikā tika veikta pilnīgi jauna dzelzceļa infrastruktūras būvniecība, kas sevī ietver sliežu ceļu izbūvi 56 km garumā, kā arī inženiertehniskās būves un sistēmas. Projekta gaitā tika uzbūvēts jauns tilts pār Aivieksti, kurš ir pirmais pēc Latvijas neatkarības atgūšanas būvētais dzelzceļa tilts, kā arī rekonstruēts tilts pār Pērses upi, rekonstruētas esošās caurtekas un pārbrauktuves.

Projekta gaitā ievērojamas pārmaiņas skāra arī līnijas stacijas un pieturas punktus – izbūvēti paaugstinātie peroni, ierīkots jauns apgaismojums, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, kā arī ierīkoti pandusi jeb slīpie uzbraucamie celiņi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Staciju ēkās ierīkotas mūsdienu prasībām atbilstošas tualetes un uzstādīta jauna signalizācijas sistēma.

“Šis bija ilgi gaidīts un rūpīgi gatavots projekts, kas nepieciešams gan dzelzceļam, gan arī Latvijai. Tas uzņēmumam ļaus strādāt vēl efektīvāk, nodrošinot stabilus ieņēmumus valsts budžetā un veicinot dzelzceļa nozares attīstību kopumā, savukārt iedzīvotāji noteikti novērtēs rekonstruētos peronus un labiekārtotās staciju teritorijas,” atzīst LDz prezidents Uģis Magonis.

Izaicinājums visiem – LDz un uzņēmējiem

Konkursā par projekta ģenerāluzņēmēju tika izvēlēta uzņēmumu apvienība – “Skonto būve, BMGS, ACB un Binders”. Projekts bija komplicēts un sarežģīts, tāpēc bija nepieciešami ļoti kvalificēti speciālisti. Apliecinot savu kompetenci inteliģento inženiertehnisko risinājumu uzņēmums SIA „FIMA”, kā apakšuzņēmējs veica lielu ieguldījumu projekta īstenošanā.

„Mūsu kompetencē bija jaunu dzelzceļa signalizācijas sistēmu (SCB), telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmu ierīkošana. Tas, modernizētajā posmā, nodrošina jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu – centralizētu automātikas sistēmu ar iespēju to vadīt attālināti no Rīgas un Daugavpils, jaunus luksoforus, kā arī pārkarsušu riteņu bukšu kontroles sistēmu (HOT BOX). 21. gadsimta sakaru sistēmas padarīs ērtāku dzelzceļa darbinieku ikdienas darbu un uzlabos pasažieru ērtības. Ļoti nozīmīga bija elektrovilcienu kontakttīkla rekonstrukcija, jo tik ievērojama apjoma darbi šajā jomā nebija veikti kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.” projektu komentēja SIA „FIMA” valdes priekšsēdētājs Jānis Vilmanis.

Uzsākot projektu kopējais kravu pārvadājumu apjoms iecirknī bija 24,1 milj. tonnu gadā, kas sastādīja 97% no šī iecirkņa maksimālās caurlaides spējas.

Kopējās uz projektu attiecināmās izmaksas ir 93,4miljons eiro, no kurām 65,5 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda līdzekļi. Taču kopā ar projekta uzraudzību un LDz pašu investētajiem līdzekļiem izmaksas pārsniedza 100 miljonu eiro atzīmi.

Projekta realizācijas gaitā gadījās daudzas neparedzētas situācijas: veicot grunts darbus, atklāti vairāki sprādzienbīstami priekšmeti no kara laikiem, kā arī iepriekšējā gadsimta dzelzceļa avārijas sekas. „Noņemot grunts kārtu, atklājām ievērojamu dīzeļdegvielas baseinu, kuru, protams, likvidējām. Daudzviet atklājās arī projekta priekšizpētē neparedzētas grunts īpatnības, piemēram, kūdras esamība. Grunts bija jāpastiprina, aizstājot kūdras masu ar smiltīm un šķembām,” atminas LDz Projektu daļas vadītāja Aija Poča.