2013-03-26

Pirmās neatkarīgās, ar biodegvielu darbināmās katlu mājas darbs tiek nodrošināts arī pateicoties uzņēmuma Fima ieguldījumam

Atpakaļ pie jaunumiem

Pagājušajā gadā Kauņā darbu sāka pirmā neatkarīgā, ar biodegvielu darbināmā katlu māja, kuru projektēja un uzbūvēja Lietuvas uzņēmumi, tostarp arī intelektuālo inženierrisinājumu ieviešanas uzņēmums Fima.

Uzņēmuma Fima inženieri kopā ar apakšuzņēmējiem – uzņēmumiem Empower un Elektros zona – katlu mājā izbūvēja lielāko daļu iekšējās un zemsprieguma infrastruktūras: piegādāja transformatoru apakšstaciju ar spriegumu 10 kV, ierīkoja 10 kV kabeļu trases un zemsprieguma infrastruktūru (0,4 kV). Turklāt uzņēmums Fima uzstādīja visas vājstrāvas sistēmas – katlu mājas teritorijas apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas, piekļuves kontroles, videonovērošanas un ēkas apsardzes sistēmas.

Pasūtītājs – enerģētikas uzņēmums GECO Kaunas – izteica vēlmi izmantot objektā tādus inženierrisinājumus, ar kuru palīdzību būtu iespējams maksimāli automatizēt katlu mājas darbu. Par vienu no šādiem risinājumiem kļuva teritorijā iebraucošo kravas transportlīdzekļu svēršanas sistēma.

„Lielākajā daļā uzņēmumu tas tiek veikts mehāniski, taču transportlīdzekļu kontroles un svēršanas sistēma, kuru mēs uzstādījām katlu mājā, šo procesu ļauj īstenot automātiskā režīmā. Katlu mājas darbinieka loma šajā procesā ir pavisam neliela – viņam ir tikai jāapstiprina dati. Visu pārējo paveic integrētā sistēma – videokameras nolasa automobiļa numuru no valsts reģistrācijas numura zīmes, sistēma to salīdzina ar datu bāzē esošo informāciju un atver vārtus. Pēc transportlīdzekļa nosvēršanas un izkraušanas sistēma vēlreiz to nosver un sagatavo pārskatu,” stāsta uzņēmuma Fima pārstāvis Mants Okuličius, kurš vadīja šos darbus.

Arī katlu mājas teritorijas apsardzes sistēma ir automatizēta. Pa visu žoga perimetru tika uzstādītas infrasarkanās barjeras un ierīkots jutīgs mikrofona kabelis, kas reaģē uz mehāniskiem žoga bojājumiem un mēģinājumiem to pārkāpt. Ja tiek atklāti perimetra bojājumi, sistēma automātiski nosūta uz apsardzes posteni trauksmes signālu, norādot bojājumu vietu.

Parasti šādu apjomīgu darbu veikšanai nepieciešams aptuveni pusgads, tomēr šoreiz uzņēmumam Fima visi darbi bija jāpaveic divreiz ātrāk.