2013-06-05

Pabeigta stratēģiski svarīga dzelzceļa posma Kauņa-Kibartai modernizācija

Atpakaļ pie jaunumiem

Intelektuālo inženiertehnisko risinājumu uzņēmums „Fima” kopā ar tehnoloģisko partneri, čehu kompāniju „AŽD Praha“, pabeidza vairāk kā trīs gadus ilgušo dzelzceļa posma Kauņa-Kibartai kustības vadības infrastruktūras sistēmas modernizācijas projektu.

Starptautiskajā dzelzceļa koridorā IX D, kas savieno Krieviju ar Kaļiņingradas apgabalu, ir ieviesta mūsdienīga datorizēta dzelzceļa kustības vadības sistēma. Šis posms ir stratēģiski svarīgs, jo lielākā daļa tranzītkravu pārvadāšana notiek tieši šajā iecirknī. Jaunā sistēma nodrošinās daudz augstāku kustības drošību un iespēju pārvadāt daudz lielāku kravu apjomu kā līdz šim. Modernās tehnoloģijas ļauj palielināt ātrumu modernizētajā posmā līdz 160 km/h un vadīt kustību centralizēti no Viļņas.

„Lietuva sakarā ar savu ģeogrāfisko atrašanās vietu ir tranzītvalsts, kuru šķērso divi svarīgi starptautiskie dzelzceļa transporta koridori. Patlaban pa dzelzceļu tiek transportēts 60% kravu, kuras tiek pārvietotas mūsu valstī tranzītā, taču mēs varētu izmantot esošo potenciālu vēl efektīvāk. Ja mēs vēlamies kļūt par svarīgu posmu globālajā starptautiskajā sistēmā un nostiprināt Lietuvas konkurences pārsvaru kravu pārvadājumu jomā, mums jāmodernizē dzelzceļa infrastruktūra, lai tā pēc saviem tehniskajiem parametriem atbilstu Eiropas standartiem”, saka sabiedrības „Lietuvos geležinkeliai” ģenerāldirektors Stasis Dailidka.

Iecirkņa Kauņa-Kibartai modernizācija ir lielākais inženiertehniskais projekts dzelzceļa infrastruktūras modernizācijā, ko ieviesa Lietuvas speciālisti. Projekta gaitā tika modernizēti gandrīz 110 km dzelzceļa līnijas: 94 km garais posms no Kauņas (Palamonas) līdz Kibartai, 15 km garais apbraucamais ceļš Kauņa-Paļamonas-Rokai-Jasa ar tur esošajām astoņām stacijām un 33 pārbrauktuvēm.

„Dzelzceļa iecirkņa infrastruktūras atjaunošanas procesā mēs izmantojām daudzu gadu pieredzi un pašus progresīvākos inženiertehniskos risinājumus. Ceram, ka modernizētais iecirknis kļūs par brīnišķīgu piemēru, kas demonstrēs mūsdienu dzelzceļa infrastruktūras iespējas. Daudz lielāks vilcienu ātrums un kustības drošība, augstāka intensitāte un kravu plūsma – projekta izdevīgumu izjutīs kā dzelzceļa pakalpojumu patērētāji, tā arī valsts ekonomika kopumā ”- pasvītroja „Fima” ģenerāldirektors Gintaras Jukņavičus.

„Fima” vadītājs vēl arī akcentēja projekta sarežģītību: „Ieviestais projekts ir unikāls pēc sava apjoma, sarežģītības un kompleksajiem inženiertehniskajiem darbiem. Mums nācās pieaicināt vairāk nekā 200 augstas kvalifikācijas speciālistu no dažādām jomām un vadīt procesu, lai viss noritētu ļoti pārdomāti un koordinēti. Darbus veicām tā, lai netiktu apstādināta parastā vilcienu kustība intensīvajā transporta koridorā. Tas mums bija papildus izaicinājums”.

Dzelzceļa posma IX D modernizācijas gaitā „Fimas” un „AŽD Praha” speciālisti paveica milzīgu sarežģīta darba apjomu. To starpā – ieviesa ES standartiem atbilstošu vilcienu kustības vadības mikroprocesoru sistēmu (ar drošības pakāpi SIL4), nomainot vairāk nekā 30 gadus ekspluatācijā bijušo elektromehānisko kustības vadības sistēmu.

Turklāt ieviesa arī drošu uz ceļa strādājošo darbinieku brīdinājuma sistēmu un automātisko pārmiju sildīšanas sistēmu. Tika ierīkotas arī signalizācijas iekārtas, kas nosaka vilcienu atrašanās vietu, nomainītas elektropiegādes līnijas un iekārtas, aprīkotas attālinātas vadības sistēmas un to kontroles sistēmas. Posmā iekārtotas arī jaunas automātiskās darbības dīzeļelektrostacijas, modernizētas telekomunikāciju, apsardzes, vilcienu videonovērošanas un citas sistēmas.

Dzelzceļa posms Kauņa – Kibartai – ir stratēģiski svarīga kravas tranzīta līnija. Posms pieder Eiropas dzelzceļa tīkla IX koridoram, kas sasaista Baltijas jūru, Melno jūru un Vidusjūru. Posms IX D ir galvenā dzelzceļa līnija, kas savieno Krievijas Federāciju un Kaļiņingradas apgabalu, un apkalpo galvenās tranzīta plūsmas.

2012.gadā sabiedrība „Lietuvos geležinkeliai” pārvadāja 49 miljonus tonnu kravu, no tām 12 miljonu tonnu kravu pārvadājumi tika veikti līnijā Kauņa – Kibartai.