2011-07-18

FIMA ievieš satiksmes vadības sistēmas ”mazajās” pilsētās

Atpakaļ pie jaunumiem

Satiksmes sistēmas modernizācija šobrīd Lietuvā ir aktuāla tēma – gan lielajās pilsētās, gan arī mazajos rajonu centros. Šobrīd Fima ir uzsākusi rekonstrukcijas darbus vienā no galvenajām Pakrojas pilsētas ielām, uzstādot modernas satiksmes vadības sistēmas.

Ielas atjaunošanas un modernizācijas projekta ietvaros tiek veikti visi iespējamie darbi – gan asfalta seguma atjaunošana, gan inženiertehnisko sistēmu modernizācija - un Fima šajā sakarā  atjaunos ielas luksoforu aprīkojumu un veiks to darbības programmēšanu atbilstoši pašvaldības noteiktajam algoritmam. Projektā tiks izmantotas ražotāja „Peek Traffic” iekārtas, ko Fima jau izmantojusi Kauņas pilsētas ielu krustojumu modernizācijas projektā.

Projekta ģenerāluzņēmēja PU „Šiaulių regiono keliai” direktors Pjotra Bakanovs norāda, ka ielas rekonstrukcija paredz vairākus tiešus vides uzlabojumus: efektīvi tiek organizēta transporta plūsma, kā rezultātā  paaugstinās satiksmes drošība; tiek efektivizēts resursu izmantojums, un galu galā samazinās transporta līdzekļu kaitīgo izmešu daudzums.

Fima šobrīd realizē ielu modernizācijas projektus arī citās mazajās Lietuvas pilsētās – jau šovasar plānots pabeigt krustojuma rekonstrukciju Telšos.