2010-08-30

Par spāņu konsorcija Lietuvā būvētās elektrostacijas bloka ugunsdrošību rūpēsies lietuviešu uzņēmējsabiedrība

Atpakaļ pie jaunumiem

Par modernās Elektrēnos ceļamās Lietuvas elektrostacijas bloka ugunsdrošību spāņu konsorcijs „Iberdrola Ingenieria y Construccion” ir uzticējis rūpēties uzņēmējsabiedrībai „Fima”. Lietuvas intelektuālo inženierrisinājumu sabiedrība ierīkos augstas uzticamības ugunsdrošības signalizācijas un ugunsdzēšanas sistēmas, kuras palīdzēs nodrošināt elektrostacijas darba drošību ugunsgrēku gadījumā.

„Spāņu konsorcijs ievēro ļoti augstus standartus, tāpēc apakšuzņēmējiem tiek izvirzītas ļoti augstas prasības gan attiecībā uz tehnoloģijām, gan speciālistu kompetenci. Piedalīšanās šī projekta īstenošanā sniedz svarīgu pieredzi mūsu sabiedrībai, kas ir īstenojusi virkni projektu stratēģiskas nozīmes objektos,” saka Vytautas Zinkevičius, sabiedrības „Fima” attīstības direktors.

Spānijas koncernam „Iberdrola Ingenieria y Construccion” Lietuvas elektrostacijas jaunais, devītais kombinēta cikla gāzes turbīnu bloks ir jāuzceļ līdz 2012. gadam. Ģenerāluzņēmējam projekta īstenošanai tiek prasīts piesaistīt pēc iespējas vairāk lietuviešu kompāniju. Pēc Vitauta Zinkeviča teiktā, līgums ar „Fima” tika parakstīts pēc rūpīgas atlases un pārbaudes, pārliecinoties, ka sabiedrībai ir visplašākā pieredze ugunsdzēšanas sistēmu ieviešanā.

Sabiedrībai „Fima” pēc līguma ar konsorciju līdz 2011. gada vasarai vajadzēs pilnībā īstenot ugunsdrošības signalizācijas un ugunsdzēšanas projektu – sākot ar darba projektu, materiālu piegādi, uzstādīšanu, sistēmu palaišanu, saskaņošanu, beidzot ar nodošanu atbildīgajām valsts institūcijām.

Jaunajā elektrostacijas blokā „Fima” ierīkos ugunsdrošības signalizācijas, dažādu gāzu detekcijas sistēmu, ugunsdzēšanas sistēmas ar ūdeni, gāzi un putām. Visa ugunsdzēšanas sistēma tiks automatizēta – radušos ugunsgrēku iekārtas dzēsīs automātiski.

Jaunā elektrostacijas bloka celtniecība kopumā tiek finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem, kas paredzēti Ignalinas AE slēgšanai, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevuma, Lietuvas banku konsorcija aizdevuma un Lietuvas elektrostacijas līdzekļiem.