2000 m.

Aukštai darbo kokybei užtikrinti bendrovėje įdiegiame kokybės valdymo sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus.